Διεύθυνση: Ηλέκτρας 2 & Λεωφόρος Κύμης
Μαρούσι ΤΚ-15122
2ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 210 8223856
Φαξ: +30 210 8223589
E-mail: ergan@ergan.gr