Η ομάδα στατικών μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «Έργων Ανάλυσις» αποτελεί εξέλιξη της σχετικής δραστηριότητας, από το 1991, του Καθηγητή ΕΜΠ Χάρη Γαντέ (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 1985, SM MIT 1988, PhD MIT 1991). Από το 2001 στην ομάδα συμμετέχουν οι Μαρία Βίλλη (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 2001, ΜΔΕ ΕΜΠ 2003) και Γιάννης Ψαράς (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 2001, ΜΔΕ ΕΜΠ 2003) και, κατά τα τελευταία χρόνια, και άλλοι εξειδικευμένοι συνεργάτες.

Από το 2004 υπάρχει πολύπλευρη συνεργασία με το γραφείο μελετών “Μηχανικοί Μελετών & Εφαρμογών ΑΕ” με πτυχίο Ε στην κατηγορία 8 - στατικών μελετών (www.mhxme.com), η οποία οδήγησε σε συστέγαση, από το 2010, σε κοινό κτίριο γραφείων στην οδό Ηλέκτρας 2, στο Μαρούσι.

Η “Έργων Ανάλυσις” ενεργοποιείται σε στατικές μελέτες κτιριακών έργων καθώς και άλλων, ειδικών κατασκευών, κυρίως από χάλυβα, αλλά και από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία, τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνεργασία με μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες, εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πεδίο δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται μεταλλικές κατασκευές μεγάλου ανοίγματος, αθλητικών, βιομηχανικών και εμπορικών χρήσεων, μελέτη νέων και ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία και άλλα ειδικά έργα, όπως τα μεταλλικά θυροφράγματα της νέας διώρυγας του Παναμά, έργα σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, υπόγειοι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενεργειακές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα της Αττικής Οδού, έργα του Αττικού Μετρό, ιστοί τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού και πυλώνες ανεμογεννητριών, λιμενικές και θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές, ειδικές κατασκευές εργοταξιακών εργασιών καθώς και υποστήριξη ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της μελετητικής ομάδας αποτελούν η επιμονή στην υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, η χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών ανάλυσης, διαστασιολόγησης και σχεδίασης, η ιδιαίτερη εξειδίκευση σε μη συμβατικούς φορείς και εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης αυξημένων απαιτήσεων, αλλά και η έμφαση στην αρχική μόρφωση του στατικού συστήματος σε συμβατότητα με τις αρχιτεκτονικές και λειτουργικές απαιτήσεις, ως σημαντικού μέσου βελτιστοποίησης της ποιότητας και του κόστους του έργου.