Η ομάδα στατικών μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «Έργων Ανάλυσις» αποτελεί εξέλιξη της σχετικής δραστηριότητας, από το 1991, του Καθηγητή ΕΜΠ Χάρη Γαντέ (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 1985, SM MIT 1988, PhD MIT 1991). Από το 2001 στην ομάδα συμμετέχουν οι Μαρία Βίλλη (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 2001, ΜΔΕ ΕΜΠ 2003) και Γιάννης Ψαράς (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 2001, ΜΔΕ ΕΜΠ 2003) και, κατά τα τελευταία χρόνια, και άλλοι εξειδικευμένοι συνεργάτες.

Από το 2004 υπάρχει πολύπλευρη συνεργασία με το γραφείο μελετών “Μηχανικοί Μελετών & Εφαρμογών ΑΕ”, η οποία οδήγησε σε συστέγαση, από το 2010, σε κοινό κτίριο γραφείων στην οδό Ηλέκτρας 2, στο Μαρούσι.

Η «Έργων Ανάλυσις» ενεργοποιείται σε στατικές μελέτες κτιριακών έργων καθώς και άλλων, ειδικών κατασκευών, κυρίως από χάλυβα, αλλά και από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία, τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνεργασία με μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες, εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πεδίο δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται:

Σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αποτίμηση δομικής κατάστασης και ενίσχυση παλαιών κατασκευών από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία.

Μεταλλικές κατασκευές μεγάλου ανοίγματος σε αθλητικές, βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις.

Μονάδες παραγωγής ενέργειας.

Πυλώνες και θεμελιώσεις ανεμογεννητριών.

Υπόγειοι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Λιμενικές και θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές.

Καλωδιωτοί ιστοί.

Προσωρινές κατασκευές αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών.

Έργα σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Τεχνικά έργα οδοποιίας συμπεριλαμβανομένων έργων της Αττικής Οδού.

Υπόγεια έργα συμπεριλαμβανομένων σηράγγων και σταθμών για το Αττικό Μετρό.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της ομάδας αποτελούν η επιμονή στην υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, η χρήση σύγχρονων λογισμικών ανάλυσης, διαστασιολόγησης και σχεδίασης, η ιδιαίτερη εξειδίκευση σε μη συμβατικούς φορείς και εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης αυξημένων απαιτήσεων, καθώς και η έμφαση στην αρχική μόρφωση του στατικού συστήματος σε συμβατότητα με τις αρχιτεκτονικές και λειτουργικές απαιτήσεις, ως σημαντικού μέσου βελτιστοποίησης της ποιότητας και του κόστους του έργου. Πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξισορρόπηση των συχνά αντιφατικών απαιτήσεων κατά το σχεδιασμό ενός έργου.