Ορισμένα επιλεγμένα ενημερωτικά άρθρα αναφέρονται στη συνέχεια.

  • Γαντές, Χ.Ι. και Παπαγεωργίου, Α., "Συντελεστές απόσβεσης για Μικτές Κατασκευές από Χάλυβα και Σκυρόδεμα", Μέταλλον, τεύχος 8, 2008, σελ. 54-56. (pdf, 491 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι. και Δημόπουλος, Χ., “Αντοχή Αμφιαρθρωτών Κυκλικών Τόξων Κοίλης Κυκλικής Διατομής υπό Ομοιόμορφα Κατανεμημένο Κατακόρυφο Φορτίο κατά τον ΕΚ3”, Μέταλλον, τεύχος 4, 2008, σελ. 14-18. (pdf, 1675 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., “Καλωδιωτές Κατασκευές: Βασικές Αρχές Συμπεριφοράς”, Μέταλλον, τεύχος 3, 2007, σελ. 36-39. (pdf, 451 KB)