Ορισμένες επιλεγμένες διαλέξεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αναφέρονται στη συνέχεια.

  • Γαντές, Χ.Ι., "Καλωδιωτές Κατασκευές", Αθήνα, Οκτ. 2011 . (pdf, 1519 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Μόρφωση Μονώροφων Βιομηχανικών Υποστέγων", Αθήνα, Οκτ. 2011. (pdf, 6221 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού", Αθήνα, Φεβ. 2011. (pdf, 628 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Σχεδιασμός Κόμβων Μεταλλικών Κατασκευών", Μυτιλήνη, Μάιος 2009. (pdf, 1692 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Ευστάθεια Μελών Μεταλλικών Κατασκευών", Μυτιλήνη, Μάιος 2009. (pdf, 926 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Ευρωκώδικας ΕΝ1993 - Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών", Κέρκυρα, Ιούν. 2009. (pdf, 607 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Αντοχή Διατομών και Μελών Μεταλλικών Κατασκευών χωρίς Προβλήματα Ευστάθειας", Λευκωσία, Μάιος 2009. (pdf, 4196 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., "Μόρφωση Χωρικών Κατασκευών από Χάλυβα", Αθήνα, Μάιος 2005. (pdf, 2170 KB)