Για τον πλήρη κατάλογο των άρθρων σε περιοδικά ανατρέξτε εδώ. Ορισμένα επιλεγμένα άρθρα αναφέρονται στη συνέχεια. Εάν επιθυμείτε αντίγραφα των άρθρων παρακαλούμε στείλτε μας e-mail

 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Numerical and Analytical Investigation of Collapse Loads of Laced Built-up Columns", Computers & Structures, Vol. 89, Issues 11-12, pp. 1166-1176, June 2011. (doi:10.1016/j.compstruc.2010.10.018)
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Equivalent Uniform Damping Ratios for Linear Irregularly Damped Concrete/Steel Mixed Structures", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 31, Issue 3, pp. 418-430, Mar. 2011. (doi:10.1016/j.soildyn.2010.09.010)
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Control Strategy for Mitigating the Response of Structures Subjected to Earthquake Actions", Engineering Structures, Vol. 32, Issue 11, pp. 3616-3628, Nov. 2010. (doi:10.1016/j.engstruct.2010.08.006)
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Decoupling Criteria for Inelastic Irregular Primary/Secondary Structural Systems Subject to Seismic Excitation", Journal of Engineering Mechanics ASCE, Vol. 136, No. 10, pp. 1234-1247, Oct. 2010. (doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000166 )
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Vibration Modes and Natural Frequencies of Saddle Form Cable Nets", Computers & Structures, Vol. 88, Issues 1-2, pp. 105-119, Jan. 2010. (doi:10.1016/j.compstruc.2009.07.002 )
 • Gantes, C.J., and Fragkopoulos, K.A., "Strategy for Numerical Verification of Steel Structures at the Ultimate Limit State", Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 6, Nos. 1-2, pp. 225 - 255, Feb. 2010. (doi:10.1080/15732470802664449 )
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Design and Control Algorithm for Structures Equipped with Active Variable Stiffness Devices", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 17, No. 6, pp. 591-613, 2010, published on-line 6 April 2009. (doi:10.1002/stc.334 )
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Mechanical Modeling of the Nonlinear Response of Beam-to-Column Joints", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, No. 4, pp. 879-890, 2009. (doi:10.1016/j.jcsr.2008.11.007 )
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Design of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Sections According to EC3", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, No. 10, pp. 1077-1085, 2008. (doi:10.1016/j.jcsr.2007.09.009 )
 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Analytical Calculation of Blast-Induced Strains to Buried Pipelines", International Journal of Impact Engineering, Vol. 34, No. 10, pp. 1683-1704, Oct. 2007. (doi:10.1016/j.ijimpeng.2006.08.008 )
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Pole Selection for Structural Control Using the Complex Fourier Characteristics of the Incoming Earthquake", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 14, pp. 428-447, 2007. (doi:10.1002/stc.165)
 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "3-D Shell Analysis of Cylindrical Underground Structures under Seismic Shear (S) Wave Action", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, Issue 10, pp. 909-921, Oct. 2006. (doi:10.1016/j.soildyn.2006.02.002)
 • Gantes, C.J. and Mageirou, G.E., "Improved Stiffness Distribution Factors for Evaluation of Effective Buckling Lengths in Multi-Story Sway Frames", Engineering Structures, Vol. 27, Issue 7, pp. 1113-1124, June 2005. (doi:10.1016/j.engstruct.2005.02.009)
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Cable Nets with Elastically Deformable Edge Ring", International Journal of Space Structures, Volume 20, Number 1, pp. 15-34, March 2005. (pdf, 937 KB)
 • Gantes, C.J., and Pnevmatikos, N.G., "Elastic-Plastic Response Spectra for Exponential Blast Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 30, pp. 323-343, 2004. (doi:10.1016/S0734-743X(03)00077-0)
 • Gantes, C.J., Vayas, I., Spiliopoulos, A. and Pouangare, C.C., "Bending and Shear Stiffness Optimization for Rigid and Braced Multi-Story Steel Frames", Steel & Composite Structures, Vol. 1, No. 4, pp. 377-392, 2001. (pdf, 570 KB)
 • Gantes, C.J., "Design Strategies for Controlling Structural Instabilities", International Journal of Space Structures, Vol. 15, Nos. 3&4, pp. 167-188, 2000. (pdf, 1013 KB)
 • Koumousis, V.K., and Gantes, C.J., "Floating Slab of the Athens Metro, Greece", Structural Engineering International, Vol. 10, No. 4, pp. 226-228, 2000. (pdf, 1594 KB)
 • Koumousis, V.K, Georgiou, P.C., Gantes, C.J., and Dimou, C.K., "Enhancing the Use of Eurocode No 8 through Hypertext and Expert System Technology", Advances in Engineering Software, Vol. 23, pp. 69-81, 1995. (PII: 0965-9978(95)00073-6)