Μερικές επιλεγμένες διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης είναι οι εξής:

  • Gantes, C.J., "Numerical Evaluation of Ultimate Bearing Capacity of Steel Structures", CC2011 - 13th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Chania, Crete, 6-9 Sep. 2011. (pdf, 3208 KB)
  • Gantes, C.J., "Overview of Recent Research Work on Wind Turbine Towers", University of Toronto, June 2011. (pdf, 2420 KB)
  • Gantes, C.J., "New Panathinaikos Football Stadium in Athens, Greece - Main Aspects of Structural Design", University of Rome La Sapienza, Apr. 2010. (pdf, 3990 KB)
  • Γαντές, Χ.Ι., “Σύγχρονες Τάσεις στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών”, 3° Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5 – 7 Νοεμβρίου 2008. (pdf, 3312 KB)